Реализация лома и отходов черных и цветных металлов / Реализация лома и отходов черных и цветных металлов

 

2020-09-04, 15:37:39 ТОО ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов цветных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-08-18, 16:46:01 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-08-12, 16:48:39 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов цветных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-06-17, 16:53:30 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов

2020-06-04, 17:19:34 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов

2020-05-12, 17:20:03 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-05-12, 17:20:03 Объявление о реализации лома и отходов цветных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-03-20, 16:56:28 Объявление о реализации лома и отходов цветных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-03-11, 19:22:26 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2020-02-07, 18:12:29 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2019-12-12, 23:33:40 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2019-11-15, 17:50:01 Объявление о реализации лома и отходов черных металлов способом запроса ценовых предложений

2019-10-18, 17:30:55 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-10-18, 17:30:58 Bogatyr Coal LLP informs on the sales of iron-and-steel scrap and wastes

2019-10-18, 17:30:57 «Богатырь Көмір» ЖШС бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілімен келесі лоттар бойынша қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын өткізу туралы хабарлайды

2019-10-10, 19:31:00 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-10-10, 19:31:01 Bogatyr Coal LLP informs on the sales of iron-and-steel scrap and wastes

2019-10-10, 19:31:01 «Богатырь Көмір» ЖШС бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілімен келесі лоттар бойынша қара металдардың сынықтарымен қалдықтарын өткізу туралы хабарлайды

2019-09-13, 18:24:42 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-08-21, 18:52:08 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-08-14, 17:43:46 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных и цветных металлов

2019-07-04, 18:50:54 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных и цветных металлов

2019-05-29, 19:24:48 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных и цветных металлов

2019-05-28, 19:12:13 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-04-24, 18:57:44 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных и цветных металлов

2019-04-15, 19:59:38 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов черных металлов

2019-04-03, 06:39:57 ТОО «Богатырь Комир» сообщает о реализации лома и отходов цветных металлов